Küttetehnik OÜ poolt pakutavad teenused:

Katlamajade hooldus ja remont - katla puhastamine, põleti hooldus, põlemisprotsessi kasuteguri mõõtmine ja parandamine, rikete kõrvaldamine.

Soojussõlmede hooldus ja remont - kütteautomaatika seadistamine, filtrite puhastamine, pumpade vahetus, soojusvahetite keemiline läbipesu, paisupaakide hooldus, küttesüsteemi surveproovi teostamine, rikete kõrvaldamine.

Sooja tarbevee ning keskküttesüsteemide probleemid - vesi liiga külm või kuum, sooja vee saamiseks vaja liiga palju vett lasta voolata, mõned ruumid soojad ja mõned liiga jahedad, müra küttesüsteemis.

Veepehmendajate hooldus ja remont - filtri täitematerjali vahetus, juhtautomaatika seadistamine, veepehmendaja töös esinevate rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.

Küttesüsteemide läbipesu - küttepüstikute, radiaatorite, põrandaküttekontuuride läbipesu

Surveproovid - küttesüsteemide, soojusvahetite surveproovide teostamine