Küttetehnik OÜ poolt pakutavad teenused:

Katlamajade hooldus ja remont - katla puhastamine, põleti hooldus, põlemisprotsessi kasuteguri mõõtmine ja parandamine, rikete kõrvaldamine.

Soojussõlmede hooldus ja remont - kütteautomaatika paigaldamine ja seadistamine, filtrite puhastamine, pumpade vahetus, soojusvaheti läbipesu, küttesüsteemi ja soojussõlme surveproov, rikete kõrvaldamine.

Sooja tarbevee ning keskküttesüsteemide probleemide lahendamine - ebasobiv temperatuur või rõhk, müra süsteemis.

Veepehmendajate hooldus ja remont - filtri täitematerjali vahetus, juhtautomaatika seadistamine, veepehmendaja töös esinevate rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.

Küttesüsteemide läbipesu - küttepüstikute, radiaatorite, põrandaküttekontuuride läbipesu

Surveproovid - küttesüsteemi surveproov, soojussõlme surveproov